Tsaturyan Hayk Artur

Current position

Արտակարգ իրավիճակների նախարարության իրավական ապահովման և միջազգային պայմանագրերի վարչության օրենսդրության կատարելագործման բաժնի գլխավոր իրավաբան, Russian-Armenian University, Institute of Law and Politics, Chair of Constitutional Law and Municipal Law