5,5-դիմեթիլբենզո[h] խինազոլինի նոր ածանցյալների սինթեզը և կենսաբանական հատկությունները

2019

Confirmed