Hovhannes Tumanyan's works according to the evaluation of literary critical thought of that time

2021
Ընդդիմախոս Լ.Մուրադյանի կարծիքը
Լ.Մուրադյան (1.26 MB)
Ընդդիմախոս Ա.Դոլուխանյանի կարծիքը
Ա.Դոլուխանյան (405.91 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (1.35 MB)
Ընդդիմախոս Ս.Մուրադյանի կարծիքը
Ս.Մուրադյան (1.83 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ե.Մնացականյան (179.23 KB)