The Institute of mediation in the civil procedure of the RA

2023

Confirmed
Հրամանը ճանաչվել է անվավեր
Մերժված

2022

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (907.04 KB)
Ընդդիմախոս Պ.Դ.Թադևոսյանի կարծիքը
Պ.Դ.Թադևոսյան (527.01 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Ա.Դիլբանդյանի կարծիքը
Ս.Ա.Դիլբանդյան (1006.82 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Սարուխանյան (288.82 KB)