Ֆուրյեի սովորական և կրկնակի շարքերի ըստ լրիվ օրթոնորմալ համակարգերի զուգամիտությունը

1997

Confirmed