Մի քանի անոմալ պոկման ռեակցիաների բացահայտում՚ պոկման ընդհանրացված կանոնի լույսի տակ

1998

Confirmed