Թուրքիայի հանրապետության զինված ուժերի արդիականացման գործընթացը 20-րդ դարի վերջերին - 21-րդ դարի սկզբներին

2013

Confirmed