Uzunyan Kirkor Harutyan Vahe

Current position

Լուսարարապետ, տեսուչ Խաչատուրյան հոգևոր լսարանի, Պատրիարքություն Հայոց Թուրքիո, Yerevan State University, Faculty of Theology, Chair of Theology