Development of working body for the prevention of automotive soil degretation

2021
Ընդդիմախոս Ա.Մելքոնյանի կարծիքը
Ա.Մելքոնյան (189.34 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Մարգարյանի կարծիքը
Ս.Մարգարյան (206.7 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ Շահումյանի "Ագրոսպասարկում" ԲԲԸ (255.93 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Վ.Բեգլարյան (1.07 MB)