Ձեռնարկատիրական գործունեության ենթակառուցվածքային ապահովվածության մակարդակի գնահատումը և բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում

Supervisor/Consultant
Defense type
Ph.D.
Specialty
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Defense Date
Status
Ընթացքի մեջ
Completed
2021
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ (341.93 KB)
Ընդդիմախոս Է.Պեպլոզյանի կարծիքը
Է.Պեպլոզյան (212.52 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Մելքումյանի կարծիքը
Մ.Մելքումյան (282.06 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Վարդանյան (685.49 KB)
2019
Rejected
Նախկին պաշտպանություն

Թեմա՝ Ձեռնարկատիրական գործունեության ենթակառուցվածքային ապահովվածության մակարդակի գնահատումը և բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու՝ Կորյուն Աթոյան

Մասնագիտություն՝ Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում (Ը.00.02)

Թեման հաստատած կազմակերպություն` Հայ-Ռուսական համալսարան

Խորհուրդ`Տնտեսագիտության (014)

Ընդդիմախոսներ՝ Վարդան Սարգսյան, Հրաչյա Օհանյան

Պաշտպանության ամսաթիվ` 11.07.2019