Development of the bank liabilities reserving system (on the example of RA)

2020
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (1.39 MB)
Ընդդիմախոս Կ.Է․Սահակյանի կարծիքը
Կ.Է․Սահակյան (1.16 MB)
Ընդդիմախոս Մ.Ա․Աբրամովայի կարծիքը
Մ.Ա․Աբրամովա (1.67 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Մնացականյան (1.29 MB)