Judicial precedent in the system of normative regulators. Historical-theoretical and comparative - legal research summary

2021
Ընդդիմախոս Ռ․Գ․Պետրոսյանի կարծիքը
Ռ․Գ․Պետրոսյան (1.72 MB)
Ընդդիմախոս Լ․Մ․Մալխասյանի կարծիքը
Լ․Մ․Մալխասյան (803.65 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիր (1.45 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Հակոբյան (776.6 KB)
2019
Մերժում խորհրդում
Նախկին պաշտպանություն

Թեմա՝ Դատական նախադեպը որպես իրավունքի աղբյուր. պատմատեսական և իրավական վերլուծություն

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու՝ Գառնիկ Սաֆարյան

Մասնագիտություն՝ Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն (ԺԲ.00.01)

Թեման հաստատած կազմակերպություն` Երևանի պետական համալսարան

Խորհուրդ` Իրավագիտության (001) 

Ընդդիմախոսներ` Վահե ՍտեփանյանԱրշակ Կարապետյան

Պաշտպանության ամսաթիվ` 08.05.2019