Դատական նախադեպը նորմատիվ կարգավորիչների համակարգում. պատմատեսական և իրավահամեմատական հետազոտություն

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն
ԺԲ.00.01
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Հակոբյան (776.6 KB)
2019
Մերժում խորհրդում
Նախկին պաշտպանություն

Թեմա՝ Դատական նախադեպը որպես իրավունքի աղբյուր. պատմատեսական և իրավական վերլուծություն

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու՝ Գառնիկ Սաֆարյան

Մասնագիտություն՝ Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն (ԺԲ.00.01)

Թեման հաստատած կազմակերպություն` Երևանի պետական համալսարան

Խորհուրդ` Իրավագիտության (001) 

Ընդդիմախոսներ` Վահե ՍտեփանյանԱրշակ Կարապետյան

Պաշտպանության ամսաթիվ` 08.05.2019