Հրամաններ

2020 թվականի սեպտեմբերի 23-ի 14Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 13 գիտական աստիճան
2020 թվականի օգոստոսի 24-ի 13Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 19 գիտական աստիճան
2020 թվականի օգոստոսի 6-ի 12Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 12 գիտական աստիճան
2020 թվականի օգոստոսի 6-ի 11Ա-վ2 հրամանով շնորհվեց 1 գիտական աստիճան
ՀՀ ԿԳՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 17.02.2015Թ ԹԻՎ  5Ա-Վ2 ՀՐԱՄԱՆԸ ԴԻԱՆԱ ԳԱԼՈՅԱՆԻՆ Ը.00.06 - ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԴՈԿՏՈՐԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍՈՎ ԱՆՎԱՎԵՐ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԱՐՈՒՅԹ ՀԱՐՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 09.07.2020Թ ԹԻՎ 103Ա ՀՐԱՄԱՆԸ