Հրամաններ

2022 թվականի օգոստոսի 10-ի 16Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 16 գիտական աստիճան
2022 թվականի օգոստոսի 10-ի 15Ա-վ2 հրամանով շնորհվեց 2 գիտական աստիճան
2022 թվականի հուլիսի 15-ի 14Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 6 գիտական աստիճան
2022 թվականի հուլիսի 7-ի 13Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 6 գիտական աստիճան
2022 թվականի հունիսի 24-ի 12Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 6 գիտական աստիճան