Հրամաններ

2021 թվականի հոկտեմբերի 12-ի 22Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 10 գիտական աստիճան
2021 թվականի սեպտեմբերի 25-ի 21Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 8 գիտական աստիճան
2021 թվականի սեպտեմբերի 9-ի 20Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 12 գիտական աստիճան
2021 թվականի օգոստոսի 27-ի 18Ա-վ2 հրամանով շնորհվեց 1 գիտական աստիճան
2021 թվականի օգոստոսի 27-ի 19Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 13 գիտական աստիճան
2021 թվականի օգոստոսի 23-ի 17Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 2 գիտական աստիճան
2021 թվականի օգոստոսի 4-ի 16Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 7 գիտական աստիճան