Հրամաններ

2023 թվականի մայիսի 5-ի 9Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 5 գիտական աստիճան
2023 թվականի ապրիլի 18-ի 8Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 3 գիտական աստիճան
2023 թվականի մարտի 31-ի 7Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 7 գիտական աստիճան
2023 թվականի մարտի 31-ի 6Ա-վ2 հրամանով շնորհվեց 2 գիտական աստիճան
2023 թվականի մարտի 20-ի 5Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 19 գիտական աստիճան