Հրամաններ

2020 թվականի հունիսի 18-ի 10Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 6 գիտական աստիճան
2020 թվականի հունիսի 1-ի 9Ա-վ2 հրամանով շնորհվեց 2 գիտական աստիճան
2020թվականի մայիսի 15-ի 8Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 7 գիտական աստիճան
2020թվականի ապրիլի 23-ի 7Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 7 գիտական աստիճան