Հրամաններ

2023 թվականի փետրվարի 2-ի 1Ա-վ2 հրամանով շնորհվեց 2 գիտական աստիճան
2023 թվականի փետրվարի 2-ի 2Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 10 գիտական աստիճան
2022 թվականի դեկտեմբերի 22-ի 25Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 13 գիտական աստիճան
2022 թվականի նոյեմբերի 22-ի 24Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 6 գիտական աստիճան