Մոտակա պաշտպանություններ

Օգս. 30 2021
Հայաստանի Հանրապետության Հյուսիսային և Արևելյան սեյսմաակտիվ շրջաններում GNSS տեխնոլոգիաների կիրառմամբ գեոդեզիական մոնիթորինգի մեթոդի զարգացումը և կիրառումը Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
Գեոդեզիա, ներառյալ քարտեզագրություն և կադաստր
Ե.23.06
Սեպ. 10 2021
Քաջարանի բացահանքի արտադրական գործընթացների պարամետրերի օպտիմալացումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործում
ԻԴ.02.01
Սեպ. 10 2021
Աղիքային միկրոֆլորայի և լեյկոցիտներում L-արգինինի նյութափոխանակության տեղաշարժերը տիպ 1 շաքարային դիաբետով հիվանդների շրջանում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Ներքին հիվանդություններ
ԺԴ.00.03
Սեպ. 16 2021
Ձեռնարկատիրական գործունեության ենթակառուցվածքային ապահովվածության մակարդակի գնահատումը և բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Սեպ. 18 2021
Պարօդոնտի հյուսվածքների կլինիկո-լաբորատոր վիճակի համեմատական գնահատումը մետաղական և ցիրկոնիումի օքսիդի հենքերով կոնստրուկցիաների կիրառման դեպքում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Ստոմատոլոգիա
ԺԴ.00.12
Սեպ. 18 2021
Կատարային ոսկրի ապաճի կանխարգելումը ատամնային իմպլանտացիայի ժամանակ ոսկրային հյուսվածքի կենսամեխանիկական հատկությունների հաշվառմամբ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Ստոմատոլոգիա
ԺԴ.00.12
Սեպ. 24 2021
Եկեղեցի-պետություն փոխհարաբերությունները ՀՀ քաղաքական գործընթացներում. հոգևոր անվտանգության հիմնախնդիրները Երևանի պետական համալսարան
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ
ԻԳ.00.02
Սեպ. 27 2021
Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Հայոց լեզու
Ժ.02.01
Սեպ. 28 2021
Լետրոզոլի արդյունավետությունը օժանդակ վերարտադրողական տեխնոլոգիաներում ձվարանների պոլիկիստոզ համախտանիշով կանանց մոտ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
ԺԴ.00.01
Սեպ. 29 2021
Սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանական պաշտպանության առանձնահատկությունները և զարգացման հնարավորությունները (Արցախի օրինակով) Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Սոցիալական հոգեբանություն
ԺԹ.00.03
Հասան-Ջալալյան իշխանական տոհմի դերը հայոց պատմության մեջ XIII - XVI դարերում Երևանի պետական համալսարան
Հայոց պատմություն
Է.00.01
Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները (Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության նյութերով) Հայ-Ռուսական համալսարան
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03