Մոտակա պաշտպանություններ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Սեպ. 28 2023
Անգլերենի բժշկական ենթալեզվի ուսուցման հաղորդակցական ռազմավարությունները Երևանի պետական համալսարան
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Սեպ. 28 2023
Ընտրախավերի էվոլյուցիայի ազդեցությունը Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության արտաքին քաղաքականության վրա /2003-2020/ Հայ-Ռուսական համալսարան
Միջազգային հարաբերություններ
ԻԳ.00.04
Սեպ. 29 2023
Բազմառոտորային անօդաչու թռչող սարքերի խափանակայուն ավտոմատացված կառավարման համակարգի մշակումը Տակազի-Սուջենոյի ոչ հստակ տրամաբանության մեթոդով Եվրոպական համալսարան
Ավտոմատացման համակարգեր
Ե.13.02
Հոկ. 10 2023
Մակրո և միկրոաստիճաններով հիբրիդային մանիպուլյացիոն համակարգերի կառուցվածքային սինթեզը, մոդելավորումը և օպտիմալ նախագծումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Մեքենագիտություն
Ե.02.01
Հոկ. 12 2023
Եռաչափ ուլտրաձայնային հետազոտության հնարավորությունները վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների արդյունքների կանխատեսման համար T-աձև արգանդի խոռոչի անոմալիայի ժամանակ Մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական ինստիտուտ
Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
ԺԴ.00.01
Հոկ. 20 2023
7-9-րդ դասարանների «Երկրաչափություն» առարկայի հարթաչափական հասկացությունների սահմանումների ուսուցման մեթոդիկա Երևանի պետական համալսարան
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Հոկ. 26 2023
Կոնստանտին Օրբելյանի ստեղծագործությունը և գործունեությունը ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
Երաժշտական արվեստ
ԺԷ.00.02
Նոյ. 02 2023
Կրտսեր դպրոցականի ինքնագնահատման կարողության ձևավորման մանկավարժական պայմանները Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Նոյ. 02 2023
XIV դարի հայ մանրանկարիչ Ավագ Ծաղկողի արվեստը ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն
ԺԷ.00.03
Նոյ. 06 2023
ՀՀ հարավարևելյան հատվածում տուլարեմիայի բնական օջախի էպիզոոտոլոգիական բնութագիրը ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն
Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.08
Իրավունքի ձևերի /աղբյուրների/ համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում /տեսական-իրավական վերլուծություն/ ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն
ԺԲ.00.01
Մարգարէական գիրքերու ուսումնասիրման հիմնահարցերն արդի աստուածաբանութեան մեջ /պատմագիտական և բնագրագիտական ուսումնասիրութիւն/ Երևանի պետական համալսարան
Կրոնի տեսություն և պատմություն
Թ.00.05
Հասան-Ջալալյան իշխանական տոհմի դերը հայոց պատմության մեջ XIII - XVI դարերում Երևանի պետական համալսարան
Հայոց պատմություն
Է.00.01