Մոտակա պաշտպանություններ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուլ. 07 2022
Պոստմոդեռնիստական քրոնոտոպը Դոն Դելիլոյի ստեղծագործության մեջ Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
Արտասահմանյան գրականություն
Ժ.01.07
Հուլ. 07 2022
Բնակչության ֆինանսական վարքագծի և ներդրումային որոշումների կայացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Հուլ. 07 2022
Հեղինակային հայեցակարգը և սուրբգրային կանոնը հայ միջնադարյան քնարերգության մեջ Երևանի պետական համալսարան
Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն
Ժ.01.01
Հուլ. 08 2022
Բարձր արագագործությամբ թվային ինտեգրալ սխեմաների նախագծերի ստուգման միջոցների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
Հուլ. 08 2022
Թվային բջիջների բնութագրերի բարելավմամբ ինտեգրալ սխեմաների արդյունավետ նախագծման միջոցների մշակումը Երևանի պետական համալսարան
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
Հուլ. 08 2022
Տնտեսության տարածքային անհամաչափ զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Հուլ. 08 2022
Ինստիտուտների ազդեցությունը նորարարական ձեռնարկատիրության վրա /ՀՀ օրինակով/ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Հուլ. 08 2022
Հայ բնակչության նկատմամբ Խորհրդային Ադրբեջանի զանգվածային ոճրագործությունների քաղաքականությունը 1988-1990թթ. Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ հիմնադրամ
Հայոց պատմություն
Է.00.01
Հուլ. 11 2022
Ուսուցչի մասնագիտական ռեֆլեքսիվ հմտությունների զարգացման ուղիները շարունակական կրթության համատեքստում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Հուլ. 12 2022
Հարկային բեռի կառավարման և տնտեսական աճի փոխկապվածության կառուցակարգերը Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Հուլ. 12 2022
ՀՀ ներդրումային շուկայի զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Հուլ. 12 2022
Ոչ ստանդարտ աշխատանքային պայմաններում գործող ինտեգրալ սխեմաների նախագծման միջոցների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
Հուլ. 12 2022
Ինտեգրալ սխեմաներում հաջորդական տեղեկույթի ընդունման արագագործության բարձրացման միջոցների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
Հուլ. 13 2022
Նոր երկչափ անցումային մետաղի քալկոգենիդների հաշվարկային որոնումը և դրանց հատկությունների ուսումնասիրումը կիսահաղորդչային սարքերում կիրառության համար Երևանի պետական համալսարան
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Ա.04.10
Հուլ. 13 2022
Հիշող սարքերի ընթերցման ուժեղարարների սպառման հզորության նվազեցման միջոցների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01