Մոտակա պաշտպանություններ

Դեկ. 03 2020
Դեռահաս դպրոցականների ֆիզիկական պատրաստության օպտիմալացումն աթլետիկական վարժությունների կիրառմամբ
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ
Դեկ. 04 2020
Անձի ինքնակարգավորման մեխանիզմների դերը առողջության պահպանմանն ուղղված վարքում
Հոգեբանության տեսություն և պատմություն
ԺԹ.00.01
Երևանի պետական համալսարան
Դեկ. 04 2020
Սնանկության կառավարման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (ոչ ֆինանսական հատվածի առևտրային կազմակերպությունների օրինակով)
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Երևանի պետական համալսարան
Դեկ. 04 2020
Անձի արժեհամակարգի բաղադրատարրերի առանձնահատկությունները հոգեբանական պատերազմի պայմաններում
Հոգեբանության տեսություն և պատմություն
ԺԹ.00.01
Երևանի պետական համալսարան
Դեկ. 05 2020
Գործուն զղջալու դեպքում քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հիմնախնդիրները (իրավահամեմատական վերլուծություն)
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԺԲ.00.05
Հայ-Ռուսական համալսարան
Դեկ. 08 2020
Բնական մենաշնորհի պետական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Դեկ. 09 2020
Խղճի և պատասխանատվության մոտիվները Լիլիան Հելլմանի ստեղծագործություններում
Արտասահմանյան գրականություն
Ժ.01.07
Երևանի պետական համալսարան
Դեկ. 10 2020
Հարկային քաղաքականության բարելավման ուղիները ՀՀ լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտում
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Հյուսիսային համալսարան
Դեկ. 11 2020
Գանձարանային տաղի խորհրդանշանը
Հայ դասական գրականություն
Ժ.01.01
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Դեկ. 12 2020
Մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Դեկ. 15 2020
P-ադիկ լարերի տեսության որոշ ոչ գծային ինտեգրալ հավասարումներ
Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա
Ա.01.02
Երևանի պետական համալսարան
Դեկ. 17 2020
Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերի դասավանդման առանձնահատկությունները հանրակրթական դպրոցում
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Դեկ. 17 2020
Էլեկտրաէներգետիկական շուկայի կարգավորման կատարելագործման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով)
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Դեկ. 17 2020
Բազմիմաստ բառերի ուսուցման մեթոդիկան հիմնական դպրոցներում
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Դեկ. 17 2020
Թռչող ապարատների բարակապատ մեքենամասերի ամրության բարձրացումը ուլտրաձայնային տեխնոլոգիայի կիրառմամբ
Մեքենաշինական արտադրության տեխնոլոգիաներ և սարքավորումներ
Ե.02.03
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան