Մոտակա պաշտպանություններ

Հուն. 22 2021
Տարբեր տրամաբանական համակարգերի որոշակի քանակական և որակական հատկությունների հետազոտում Երևանի պետական համալսարան
Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն
Ա.01.09
Հուն. 22 2021
Գրաֆների լոկալ-հավասարակշռված տրոհումների հետազոտում Երևանի պետական համալսարան
Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն
Ա.01.09
Հուն. 22 2021
Էնդոմետրիումի հիպերպլաստիկ պրոցեսների բուժման և հետազոտման օպտիմալացումը հիպոթիրեոզ ունեցող կանանց մոտ Վերարտադրողական առողջության, պերինատոլոգիայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտ
Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
ԺԴ.00.01
Հուն. 23 2021
Քաղաքացիական հասարակության հայեցակարգերի զարգացումը արևմտյան սոցիոլոգիայում XX դարի երկրորդ կեսին Երևանի պետական համալսարան
Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, տեսություններ, սոցիալական տեխնոլոգիաներ և գործընթացներ
ԻԲ.00.01
Հուն. 24 2021
Կենսաբարոյագիտությունը որպես միջգիտակարգային գիտելիքի և արժեբանության նոր ձև ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
Փիլիսոփայություն
Թ.00.01
Հուն. 24 2021
Գյումրի քաղաքի՝ XIX դարի և XX դարի առաջին կեսի հասարակական շենքերի ճարտարապետությունը և արդիականացման խնդիրները Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
Ճարտարապետություն
ԺԸ.00.01
Հուն. 24 2021
Թեհրանի թատրոնների ճարտարապետությունը՝ տարածաշրջանի հայկական թատրոնների համեմատությամբ ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
Ճարտարապետություն
ԺԸ.00.01
Հուն. 25 2021
Գծային միապարամետրական հավասարումների համակարգերի ավտոմատացված լուծման միջոցների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Ավտոմատացման համակարգեր
Ե.13.02
Հուն. 25 2021
Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ. 60-ական - 21-րդ դ. 10-ական թթ.) Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հայոց լեզու
Ժ.02.01
Հուն. 25 2021
Տատանվող դանակով հողամշակման ֆրեզի կառուցվածքի մշակում և պարամետրերի հիմնավորում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ
Ե.20.01
Հուն. 29 2021
Եզրային խնդիրներ վերասերվող դիֆերենցիալ-օպերատորային հավասարումների համար Երևանի պետական համալսարան
Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա
Ա.01.02
Հուն. 30 2021
Լևոն Բաշալյանը արևմտահայ 80-ականների գրական շարժման համապատկերում Երևանի պետական համալսարան
Հայ դասական գրականություն
Ժ.01.01
Հուլ. 01 2021
Ընդդատության հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում Երևանի պետական համալսարան
Դատական իրավունք
ԺԲ.00.04
Հուլ. 01 2021
Բանավոր թարգմանության ուսուցման լեզվամեթոդական համակարգ (կոմպետենտային մոտեցման հիման վրա) Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Հուլ. 01 2021
«EX OFFICIO» (գործի ի պաշտոնե քննության) սկզբունքի իրացումը վարչական դատավարությունում Երևանի պետական համալսարան
Դատական իրավունք
ԺԲ.00.04