Մոտակա պաշտպանություններ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Օգս. 24 2022
Հայկական ԱԷԿ-ում ռիսկ-տեղեկացված ստուգումների երթուղիների կազմման մեթոդի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Միջուկային էներգետիկ կայանքներ
Ե.14.02
Օգս. 24 2022
Հայելային և ֆրենելային համակցված խտարարներով արևին հետևող ֆոտովոլտային սարքի մշակումը և հետազոտումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներով էներգետիկ կայանքներ
Ե.14.04
Սեպ. 08 2022
Փոխազդող բարձր սպիններով տեսություններ հարթ և Անտի դե Սիտերի տարածություններում Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Սեպ. 08 2022
Էլեկտրոնային վճարահաշվարկային համակարգերի և կրիպտոարժույթների ֆինանսական կառավարման հիմնախնդիրները Հյուսիսային համալսարան
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Սեպ. 09 2022
Բազմաֆունկցիոնալ տեղակալված կարբո- և ազացիկլիկ միացությունների սինթեզ ացետոքացախաթթվի N-արիլամիդների և էլեկտրաֆիլ ալկենների փոխազդեցության հիման վրա ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
Օրգանական քիմիա
Բ.00.03
Սեպ. 09 2022
Պառլամենտարիզմի առանձնահատկություններն ու միտումները փոխակերպվող հասարակություններում Երևանի պետական համալսարան
Քաղաքական գիտության տեսություն
ԻԳ.00.01
Սեպ. 09 2022
«Փափուկ ուժի» գործոնը Չինաստանի արտաքին քաղաքականության հայեցակարգում Երևանի պետական համալսարան
Քաղաքական գիտության տեսություն
ԻԳ.00.01
Սեպ. 12 2022
Կիրակոս Գանձակեցու «Պատմութիւն Հայոց» երկի լեզուն Երևանի պետական համալսարան
Հայոց լեզու
Ժ.02.01
Սեպ. 13 2022
Ռեգուլյար հիպոէլիպտիկ հավասարումներ մուլտիանիզոտրոպ սոբոլևյան տարածություններում Հայ-Ռուսական համալսարան
Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա
Ա.01.02
Սեպ. 14 2022
Պրոպարգիլային համակարգերի ֆունկցիոնալացումը C, N, O - նուկլեաֆիլներով սնդիկի (II) և կադմիումի (II) ացետատների ներկայությամբ ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
Օրգանական քիմիա
Բ.00.03
Սեպ. 14 2022
Փոխաբերականացման հիմքերը տեխնիկական անգլերենում (ռադիոէլեկտրոնիկայի և հաշվողական տեխնիկայի տերմինների նյութի հիման վրա) Երևանի պետական համալսարան
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Սեպ. 15 2022
Կենսաթոշակային ֆոնդերի և ֆինանսական ներգրավվածության փոխազդեցության գնահատումը ՀՀ-ում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Սեպ. 16 2022
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության ոլորտում թվային տեխնոլոգիաների կիրառման հիմնահարցերը Երևանի պետական համալսարան
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Սեպ. 20 2022
Անշարժ գույքի շուկայի կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները /ՀՀ օրինակով/ Եվրոպական համալսարան
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Սեպ. 22 2022
Զարկերակային բարոռեցեպտորային ռեֆլեքսը որպես վեգետատրոպ դեղերի ազդեցության թիրախ և մաթեմատիկական մոդելավորման օբյեկտ ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Գ.00.09