Մոտակա պաշտպանություններ

Ապր. 15 2021
Կոլեկտիվ ուսուցման սկզբունքների իրականացման հիմնահարցերը («Ֆիզիկա» առարկայի դասավանդման օրինակով) Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Ապր. 15 2021
Մեդիակոմպետենցիայի ձևավորումը իրավագիտական կողմնորոշման անգլերենի դասընթացում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Ապր. 16 2021
ՀՀ տնտեսության մրցունակության բարելավման հիմնախնդիրները ինտեգրացիոն գործընթացների պայմաններում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն
Ը.00.01
Ապր. 16 2021
Հեռահաղորդակցման համակարգերի արևային սնուցման միջոցների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր
Ե.12.03
Ապր. 16 2021
Առնետի գլխուղեղում և ենթաստամոքսային գեղձում նյարդաակտիվ ամինաթթուների քանակական փոփոխությունները նորմայում ու փորձարարական շաքարախտի դեպքում ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Ապր. 16 2021
Արդի հայ պոեզիայի գեղարվեստական համակարգը ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
Ապր. 16 2021
Սնդիկի (II) ացետատի ներկայությամբ պրոպարգիլ խումբ պարունակող միացությունների փոխազդեցությունը CH- և NH- թթուների հետ ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
Օրգանական քիմիա
Բ.00.03
Ապր. 16 2021
Բարձր հաճախությամբ տիրիստորային կերպափոխիչներում կիրառվող կոմուտացնող կոնդենսատորի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա, էլեկտրատեխնոլոգիաներ
Ե.09.01
Ապր. 22 2021
Հանցագործությունների համակցության քրեաիրավական հիմնախնդիրները Երևանի պետական համալսարան
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԺԲ.00.05
Ապր. 26 2021
Մանկավարժական մասնագիտական ներուժի ձևավորման և զարգացման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետության կրթության ոլորտում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Ապր. 30 2021
«Միացյալ Հայաստանի» հայկական, ամերիկյան ու բրիտանական նախագծերը Փարիզի խաղաղության վեհաժողովում և դրանց շուրջ տեղի ունեցած զարգացումները Երևանի պետական համալսարան
Հայոց պատմություն
Է.00.01
Ապր. 30 2021
Հաստ աղիքում առաջնային ուռուցքի տեղակալման դերը կոլոռեկտալ քաղցկեղով հիվանդների ապրելիության և բուժման արդյունավետության վրա Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
ՈՒռուցքաբանություն
ԺԴ.00.08
Ապր. 30 2021
Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչության գործունեությունը Վրաստանում 1918-1920 թթ. Երևանի պետական համալսարան
Հայոց պատմություն
Է.00.01
Մայ. 07 2021
Հակոբ Կարապենցի փոքր արձակը (գրական առնչություններ և փոխազդեցություններ) ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
Մայ. 11 2021
Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները (Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության նյութերով) Հայ-Ռուսական համալսարան
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03