Մոտակա պաշտպանություններ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Մայ. 30 2023
Ուսանողների մասնագիտական խոսքային կոմպետենցիայի ձևավորումը տեխնիկական բուհում ռուսերենի ուսուցման գործընթացում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Մայ. 30 2023
Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդագրական պատկերը 1920-1950-ական թթ. Երևանի պետական համալսարան
Պատմական գիտություններ
Է.00.00
Մայ. 30 2023
Վակուումային կապպաների օգտագործման հիմնավորումը միջծնոտային սևեռման նպատակով ստորին ծնոտի կոտրվածքով հիվանդների մոտ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Ստոմատոլոգիա
ԺԴ.00.12
Մայ. 31 2023
Ավագ դպրոցականի հանրամշակութային կոմպետենցիայի զարգացման ռազմավարությունն անգլերենի ուսուցման գործընթացում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Հուն. 01 2023
Սոթք գավառը միջին դարերում ըստ պատմահնագիտական տվյալների ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Հնագիտություն
Է.00.03
Հուն. 02 2023
Ալիցիկլո- և հետերոցիկլո[c]պիրիդների նոր ֆունկցիոնալ և համակցված ածանցյալների սինթեզն ու կենսաբանական ակտիվությունը ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
Կենսօրգանական քիմիա
Բ.00.10
Հուն. 06 2023
Հայցի ապահովման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական դատավարության իրավունքում Հայ-Ռուսական համալսարան
Դատական իրավունք
ԺԲ.00.04
Հուն. 06 2023
ՀՀ տնտեսության բացության միտումներն ու հիմնախնդիրները միջազգային տնտեսական ինտեգրման պայմաններում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Միջազգային տնտեսագիտություն
Ը.00.06
Հուն. 06 2023
Սոցիալական կարծրատիպերի և անձնային աճի համահարաբերակցությունը Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Սոցիալական հոգեբանություն
ԺԹ.00.03
Հուն. 10 2023
Հեռանկարային գազային սենսորներ՝ մետաղօքսիդային նանոկոմպոզիտների հիման վրա Երևանի պետական համալսարան
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Ա.04.10
Հուն. 15 2023
Իշեմիկ միտրալ հետհոսքի առաջացման մեխանիզմները, դինամիկան և կանխորոշիչները տարբեր տեղակայման սրտամկանի ինֆարկտի ժամանակ Լևոն Հովհաննիսյանի անվան սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ
Սրտաբանություն
ԺԴ.00.04
Հուն. 15 2023
ԱԱԳԼ-ի էլեկտրոնային գծային արագացուցչի 75 ՄԷՎ էներգետիկ ռեժիմի և ցածր ինտենսիվության ռեժիմների ստացման ուսումնասիրությունը Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)
Փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա
Ա.04.20
Հուն. 16 2023
Մտավորականության գեղարվեստական քննության փորձը Զապել Եսայանի վիպագրության մեջ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
Հուն. 16 2023
Առանձին կառավարելի վարակների համաճարակաբանական հսկողության և իմունականխարգելման բնութագիրը Հայաստանում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Համաճարակաբանություն
ԺԴ.00.16
Հուն. 22 2023
Մեծ հեռավորությամբ բլազարների բազմահաճախային ճառագայթման մեխանիզմների ուսումնասիրությունը ՀՀ ԳԱԱ Վ. Հ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարան
Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն
Ա.03.02