Էթնոմշակութային դիսկուրսը Գոհար Մարկոսյան-Կասպերի ստեղծագործությունում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռուս գրականություն
Ժ.01.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2023

Ընդդիմախոս Ա.Զաքարյանի կարծիքը
Ա.Զաքարյան (515.28 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Չուլյանի կարծիքը
Ա.Չուլյան (157.74 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Վ.Հ. Ավետիսյան (508.81 KB)