Պաշտպանությունների արխիվ

Հուն. 19 2021
Ատոմական անցումների և բնակեցումների ղեկավարումը լազերի հաճախության ծրման արագությամբ և մագնիսական դաշտով ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Հուն. 18 2021
α-ամինակարագաթթվի հետերոցիկլիկ ոչ սպիտակուցային նմանակների կենսամիմետիկ սինթեզը, հակաօքսիդանտային և թաղանթապաշտպանիչ հատկությունների ուսումնասիրությունը Երևանի պետական համալսարան Դեղագիտություն ( ԺԵ.00.01 )
Հուն. 18 2021
Ջրային միջավայրի բույսերի հավաքման թրթռակտրող ապարատի մշակում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ ( Ե.20.01 )
Հուն. 18 2021
Պղնձի հիմքով բարձր հաղորդակցությամբ և ջերմակայունությամբ փոշեկոմպոզիտային նյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Նյութագիտություն ( Ե.16.01 )
Հուն. 15 2021
Զինված հակամարտության կողմերի կատարած պատերազմական հանցագործությունների քննության միջազգային-իրավական և կազմակերպական հիմքերը Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության ռազմական համալսարան Միջազգային իրավունք ( ԺԲ.00.06 )
Հուն. 14 2021
Կիմերները և սկյութները Հայկական լեռնաշխարհի արևելքում /ըստ հնագիտական տվյալների/ ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Հնագիտություն ( Է.00.03 )
Հուն. 11 2021
Էնանտիոմերապես հարստացված, չհագեցած, նոր α-ամինաթթուների սինթեզ և հետազոտում ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Հուն. 11 2021
Մետաղ պարունակող նյութերի ջերմային խճճվածությունը և մագնիսական հատկությունները Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Հուն. 11 2021
Հանրային նշանակալի կազմակերպությունների աուդիտի հիմնահարցերը ՀՀ-ում Երևանի պետական համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հուն. 11 2021
Գանձարանային տաղի խորհրդանշանը ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Հայ դասական գրականություն ( Ժ.01.01 )
Հուն. 10 2021
Դատական որոշումների բողոքարկման իրավունքի սահմանադրաիրավական հիմքերը Ռուսաստանի Դաշնությունում Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հուն. 10 2021
Աշխատանքի ազատ ընտրության սահմանադրական իրավունքի իրականացման հիմնախնդիրները շուկայական հարաբերությունների պայմաններում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հուն. 10 2021
Հետվնասվածքային սթրեսի դրսևորման առանձնահատկությունները անձի <<ես>> կառուցվածքում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Հոգեբանության տեսություն և պատմություն ( ԺԹ.00.01 )
Հուն. 08 2021
Պետական-մասնավոր գործընկերության արդյունավետ մեխանիզմների ձևավորումը /ՀՀ նյութերով/ Հայ-Ռուսական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հուն. 08 2021
Ջրամբարային հիդրոհանգույցի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների արդյունավետության բարձրացման ուղիները Տոլորսի ջրամբարի օրինակով Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա ( Զ.01.01 )