Բառապաշարային փոխներթափանցման հաղթահարումն աշակերտների անգլերեն հաղորդակցական կարողությունների ձևավորման գործընթացում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2024

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (225.14 KB)
Ընդդիմախոս Տ․Գևորգյանի կարծիքը
Տ․Գևորգյան (179.79 KB)
Ընդդիմախոս Լ․Ֆլջյանի կարծիքը
Լ․Ֆլջյան (310.09 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Բիշարյան (581.99 KB)