Անսահմանափակ տիրույթների վրա մոնոտոն ոչ գծայնությամբ որոշ ինտեգրալ հավասարումներ

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա
Ա.01.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2024

Ընդդիմախոս Գ.Հակոբյանի կարծիքը
Գ.Հակոբյան (119.92 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Սերգեևի կարծիքը
Ա.Սերգեև (276.61 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.ՀԱկոբյան (348.68 KB)