The role of media information in the formation of tourist attractiveness in RA

2023

Confirmed
Կրկնական քննարկում
Վերադարձ խորհուրդ
Ընդդիմախոս Վ.Բոյնագրյանի կարծիքը
Վ.Բոյնագրյան (216.55 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Եվրոպական համալսարան (246.49 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ.Վարդանյան (1.4 MB)

2022

Ճանաչվել է անվավեր
Ընդդիմախոս Ա.Պոտոսյանի կարծիքը
Ա.Պոտոսյան (1.13 MB)
Ընդդիմախոս Գ.Կարապետյանի կարծիքը
Գ.Կարապետյան (1.5 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ.Վարդանյան (1.45 MB)