ԶԼՄ-ների ինֆորմացիայի դերը ՀՀ զբոսաշրջային գրավչության ձևավորման մեջ

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Աշխարհագրություն
ԻԴ.03.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Գ.Կարապետյանի կարծիքը
Գ.Կարապետյան (1.5 MB)
Ընդդիմախոս Ա.Պոտոսյանի կարծիքը
Ա.Պոտոսյան (1.13 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ.Վարդանյան (1.45 MB)