ԶԼՄ-ների ինֆորմացիայի դերը ՀՀ զբոսաշրջային գրավչության ձևավորման մեջ

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Աշխարհագրություն
ԻԴ.03.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Կրկնական քննարկում
Վերադարձ խորհուրդ
Ընդդիմախոս Վ.Բոյնագրյանի կարծիքը
Վ.Բոյնագրյան (216.55 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Եվրոպական համալսարան (246.49 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ.Վարդանյան (1.4 MB)

2022

Ճանաչվել է անվավեր
Ընդդիմախոս Գ.Կարապետյանի կարծիքը
Գ.Կարապետյան (1.5 MB)
Ընդդիմախոս Ա.Պոտոսյանի կարծիքը
Ա.Պոտոսյան (1.13 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ.Վարդանյան (1.45 MB)