Կենտավրոս Ա Ռադիոգալակտիկայի γ-ճառագայթման և գալակտիկական աղբյուրների բարձր էներգիաների նեյտրինոների հետազոտությունը: Ռադիոճառագայթման օպտիկական ուսումնասիրությունը

2012

Confirmed