Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Aug 29 2023
Possibilities for early warning of economic crises and their role in integration processes /example of the EAEU/ Armenian State University of Economics International economics ( Ը.00.06 )
Jun 06 2023
Trends and issues of the RA economy openness in the conditions of international economic integration Armenian State University of Economics International economics ( Ը.00.06 )
Nov 10 2022
Issues of regional division of labor within the framework of cooperation of the Eurasian Economic Union Armenian State University of Economics International economics ( Ը.00.06 )
Sep 22 2022
Labour migration regelation issues in Eurasian Economic Union /in the example of the Republic of Armenia/ Armenian State University of Economics International economics ( Ը.00.06 )
Feb 23 2021
The Impact of Foreign Direct Investments on Economic Growth (On The Example of The RA) Yerevan State University International economics ( Ը.00.06 )
Jul 25 2019
Nostrification - 590 Ազգերի բարեկամության ռուսական համալսարան Միջազգային տնտեսագիտություն ( Ը.00.06 )
Jul 16 2019
Օդային տրանսխպորտի միջազգայնացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում Հայ-Ռուսական համալսարան Միջազգային տնտեսագիտություն ( Ը.00.06 )
Jul 16 2019
Տնտեսական ինտեգրման գործընթացները Իրանի Իսլամական Հանրապետության և հյուսիսային երկրների /ՀՀ/ միջև Հայ-Ռուսական համալսարան Միջազգային տնտեսագիտություն ( Ը.00.06 )
Jun 19 2018
Nostrification - 555 Հունանի համալսարան Միջազգային տնտեսագիտություն ( Ը.00.06 )
Jun 12 2018
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից Հայաստանում իրականացվող օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների հեռանկարները Հայ-Ռուսական համալսարան Միջազգային տնտեսագիտություն ( Ը.00.06 )
May 29 2018
Արժութային կարգավորման ներդաշնակեցումը ԵԱՏՄ երկրներում (ՀՀ օրինակով) Հայ-Ռուսական համալսարան Միջազգային տնտեսագիտություն ( Ը.00.06 )
Dec 12 2017
Աշխատուժի միգրացիան միջազգային տնտեսական հարաբերությունների համակարգում (ՀՀ օրինակով) Հայ-Ռուսական համալսարան Միջազգային տնտեսագիտություն ( Ը.00.06 )
Nov 21 2017
Ազգային ինովացիոն համակարգի ձևավորման միջազգային փորձը և դրա ներդրման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Հայ-Ռուսական համալսարան Միջազգային տնտեսագիտություն ( Ը.00.06 )
Nov 21 2017
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին տնտեսական կապերի բազմազանեցման հիմնախնդիրները Հայ-Ռուսական համալսարան Միջազգային տնտեսագիտություն ( Ը.00.06 )
Jul 15 2017
Արժեթղթեթերի շուկաներում ֆինանսական գործիքների գնահատումը ոչ հստակ մեթոդներով Երևանի պետական համալսարան Միջազգային տնտեսագիտություն ( Ը.00.06 )