Defenses archive

Date (YYYY-MM)
Nov 23 2021
Weighted integral representations and properties of some weighted classes of holomorphic, harmonic and smooth functions in the unit disk and half-plane Institute of Mathematics of NAS RA Mathematical analysis ( Ա.01.01 )
Jul 14 2021
Convergence questions of series by Franklin system and its generalizations Yerevan State University Mathematical analysis ( Ա.01.01 )
May 26 2020
Some questions on convergence of multiple Fourier series Yerevan State University Mathematical analysis ( Ա.01.01 )
Jul 23 2019
Ագահ ալգորիթմներ բազմաչափ բանախյան տարածություններում Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )
Jul 16 2019
Հիլբերտի եզրային խնդիրը անսահմանափակ տիրույթում անընդհատ ֆունկցիաների դասում Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )
Jul 02 2019
Ուղիղների օգտագործումը GC բազմություններում Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )
Nov 20 2018
Հաարի, Ուոլշի համակարգերով և նրանց ընդհանրացումներով զուգամիտության և միակության հարցեր Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )
Jun 12 2018
Ձևափոխված Ֆուրիեի բազիսով մոտարկումների զուգամիտության արագացում Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )
May 24 2018
Ագահ ալգորիթմները L1-ում Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )
May 08 2018
Շոշափողային տիրույթներով մաքսիմալ օպերատորների գնահատականներ Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )
Apr 25 2018
Ներկայացման և զուգամիտության որոշ հարցեր օրթոգոնալ համակարգերի տեսությունում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )
May 19 2017
Վրանների մեթոդը բազմարժեք արտապատկերումների տեսությունում և օպտիմիզացիայի ոչ ողորկ խնդիրներում Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )
Apr 18 2017
Բերգմանի տեսքի օպերատորներ ֆունկցիոնալ տարածությունների վրա Cn-ի գնդում Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )
Mar 14 2017
Բազիսության, զուգամիտության և միակության հարցեր օրթոգոնալ սպլայնների համակարգերի համար Yerevan State University Mathematical analysis ( Ա.01.01 )
Jun 14 2016
Ֆուրիեի կրկնակի շարքերի զուգամիտության մասին Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )