Defenses archive

Date (YYYY-MM)
Oct 16 2021
Some features of diffracted X-ray beams in the presence of external influences. Institute of Applied Problems of Physics NAS RA Condensed matter plasma ( Ա.04.07 )
Jul 19 2021
Quantum effects induced by external influences in bosonic and fermionic systems Institute of Applied Problems of Physics NAS RA Condensed matter plasma ( Ա.04.07 )
Nov 23 2019
Ռենտգենյան ճառագայթնփրի դինամիկ դիֆրակցիան թույլ դեֆորմացված KDP և ADP բյուրեղներում Երևանի պետական համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Sep 28 2019
Ջերմային և էլեկտրական անցումային երեևույթները ծավալային բյուրեղներում և նանոկառուցվածքներում Երևանի պետական համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
May 05 2018
Չափային քվանտացված և ոչ գծային երևույթները կոնդենսացված միջավայրերում Երևանի պետական համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Apr 27 2018
Nostrification - 550 Մանչեսթերի համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Apr 21 2018
Սպին-ուղեծրային փոխազդեցության առանձնահատկությունները կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում Երևանի պետական համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Apr 21 2018
Քվանտային տեսության որոշակի երևույթներ կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկայում Երևանի պետական համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Feb 16 2018
Nostrification - 553 Տվերի պետական համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Nov 29 2017
Nostrification - 529 Ռուսաստանի հարավային դաշնային համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Jul 08 2017
Ռենտգենյան դիֆրակտված ալիքային դաշտերի, դինամիկական կոհերենտ հոլոգրաֆիայի և ինտերֆերաչափության տեսություն Երևանի պետական համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Sep 26 2016
Nostrification - 504 Տվերի պետական համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Jul 16 2016
Nostrification - 488 Քեմբրիջի համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Jun 11 2016
Լոկալ ալիքային գրգիռների տարածման հետազոտումը միաչափ անհամասեռ միջավայրերում Երևանի պետական համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Feb 10 2016
Nostrification - 477 Նովգորոդի Յարոսլավ Իմաստունի պետական համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )