Новости

03 Jul 2020Հուլիսի 3-ին ժամը 12:00 Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գործող 062 Փիլիսոփայության մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Մարինե Կարապետի Շահբազյանի թեկնածուական ատենախոսության քննարկումը։
01 Jul 2020Հուլիսի 2-ին ժամը 12:00 Երևանի պետական համալսարանում գործող 001 Իրավագիտության մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Առնոլդ Սամվելի Վարդանյանի թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։
01 Jul 2020Հուլիսի 2-ին ժամը 11:00 Երևանի պետական համալսարանում գործող 051 Կենսաֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Սաթենիկ Նորիկի Միրզոյանի թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն
29 Jun 2020Հունիսի 30-ին ժամը 11:00 Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գործող 020 Մանկավարժության մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Աշոտ Լեկդարի Մանուկյան թեկնածուական ատենախոսության քննարկումը։
29 Jun 2020Հունիսի 30-ին ժամը 14:00 Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող 008 Տնտեսագիտության մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Էսթեր Աշոտի Հակոբյանի թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։
29 Jun 2020Հունիսի 29-ին ժամը 14:00 ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտում գործող 035 Բուսաբանության մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Սերգեյ Արթուրի Կտրակյան թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։
24 Jun 2020Հունիսի 30-ին ժամը 15:00 ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում գործող 037 Ինֆորմատիկայի մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Դավիթ Գագիկի Բունիաթյանի թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։
24 Jun 2020Հունիսի 30-ին ժամը 14:00 Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող 046 Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Նարեկ Դավիթի Եզակյանի թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։
24 Jun 2020Հունիսի 30-ին ժամը 11:00 Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիայում (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) գործող 024 Ֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Արման Ռաչիկի Դերստեփանյանսի (Ստեփանյան) թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։
24 Jun 2020Հունիսի 29-ին ժամը 10:00 Երևանի պետական համալսարանում գործող 009 Օտար լեզուների մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Սոնա Արայի Գուլյանի թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։
Image Description
174

Информация о научных журналах и содержание их выпусков.

Image Description
58

Защита кандидатских и докторских диссертаций проводится специализированными советами ВАК.

Image Description
11690

Людей, связанных с присуждением научных степеней в Армении.