Новости

22 Sep 2020Սեպտեմբերի 24-ին ժամը 14:00 Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գործող 020 Մանկավարժության մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Մարիաննա Գիգոլի Ամիրաղյանի «Նախադպրոցականի խոսքի լեզվաբանական վերլուծությունը որպես կրթական ծրագրի մշակման հիմք» թեմայով ատենախոսության…
22 Sep 2020Սեպտեմբերի 24-ին ժամը 12:00 Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գործող 020 Մանկավարժության մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Սարգիս Վանյայի Փահլևանյանի թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։
22 Sep 2020Սեպտեմբերի 24-ին ժամը 14:00 և 15:30 Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում գործող 026 Տեսական բժշկության մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենան Լիլիթ Ֆերդինանդի Ղազարյանի և Մկրտիչ Կարապետի Շաքարյանի թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանությունները։
22 Sep 202024 сентября 2020г. в 13:00 состоится заседание диссертационного совета 023 по специальности «Физиология» на базе Института физиологии имени Л.А. Орбели по защите диссертации  Анаит Геворковны Карапетян на соискание ученой степени кандидата наук.
22 Sep 2020Սեպտեմբերի 22-ին ժամը 14:30 ՀՀ ԳԱԱ Վ. Հ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարանում գործող 048 Աստղագիտության մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Հայկ Վոլոդյայի Աբրահամյանի թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։
17 Sep 202018 сентября 2020г. в 14:00 состоится заседание диссертационного совета 032 по специальности «Управление и автоматизация» на базе Национального политехнического университета Армении по защите диссертации  Акопа Гарниковича Акопяна на соискание ученой степени кандидата наук.
17 Sep 202017 сентября 2020г. в 14:00 состоится заседание диссертационного совета 032 по специальности «Управление и автоматизация» на базе Национального политехнического университета Армении по защите диссертации  Айкануш Гургеновны Дарбинян на соискание ученой степени кандидата наук.
15 Sep 202015 сентября 2020г. в 14:00 состоится заседание диссертационного совета 051 по специальности «Биофизика» на базе Ереванского государственного университета по защите диссертации Аревик Вардановны Асатрян на соискание ученой степени кандидата наук.
11 Sep 202011 сентября 2020г. в 14:30 состоится заседание диссертационного совета 066 по специальности «Зарубежная литература» на базе Ереванского государственного университета по защите диссертации Сирануш Андраниковны Карапетян на соискание ученой степени кандидата наук.
10 Sep 202011 сентября 2020г. в 14:30 состоится заседание диссертационного совета 001 по специальности «Правоведение» на базе Ереванского государственного университета по защите диссертации Тиграна Самвеловича Казаряна на соискание ученой степени кандидата наук.
Image Description
174

Информация о научных журналах и содержание их выпусков.

Image Description
59

Защита кандидатских и докторских диссертаций проводится специализированными советами ВАК.

Image Description
11744

Людей, связанных с присуждением научных степеней в Армении.