Новости

7 августа 2020г. в 11:00 состоится заседание диссертационного совета 063 по специальности «Правоведение» на базе Российско-Армянскoго университета по защите диссертации  Айка Артуровича Цатуряна на соискание ученой степени кандидата наук.
4 августа  2020г. в 13:00 состоится заседание диссертационного совета 030 по специальности «Строительство» на базе Национального университета архитектуры и строительства Армении по защите диссертации Оганеса Юраевича Айрапетяна на соискание ученой степени кандидата наук.
ՀՀ քաղաքացի Դիանա Գալոյանի կողմից ներկայացված բողոքների և դրանց հիմա վրա հարուցված վարույթների վերաբերյալ
Հարգելի գործընկերներ, ստորև քննարկման ենք ներկայացնում նոր «Գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի աշխատանքի կանոնակարգի» նախագիծը։ Խնդրում ենք առաջարկություններ կամ դիտարկումներ ունենալու դեպքում արձագանքել մինչև օգոստոսի 3-ը ժամը 13:00:
31 июля 2020г. в 14:00 состоится заседание диссертационного совета 014 по специальности «Экономика» на базе Армянского государственного экономического университета по защите диссертации Бингёла Груниковича Амиряна на соискание ученой степени кандидата наук.
30 июля 2020г. в 15:30 состоится заседание диссертационного совета 014 по специальности «Экономика» на базе Армянского государственного экономического университета по защите диссертации  Дианы Спартаковны Геворгян на соискание ученой степени кандидата наук.
30 июля 2020г. в 14:00 состоится заседание диссертационного совета 014 по специальности «Экономика» на базе Армянского государственного экономического университета по защите диссертации  Геворга Арутюновича Кешишяна на соискание ученой степени кандидата наук.
24 июля 2020г. в 14:00 состоится заседание диссертационного совета 004 по специальности «История Армении» на базе института истории по защите диссертаций Саркиса Манвеловича Балдаряна и  Айкарама Акоповича Акопяна на соискание ученой степени кандидата наук.

ԶԼՄ-ներում հայտնվել են որոշ կարծիքներ, որոնք վերաբերում են ՀՀ բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահի 17.07.2020թ.-ի թիվ 107 Ա հրամանին: Այդ հրամանով Դիանա Գալոյանին Ը.00.06 - միջազգային տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ տնտեսագիտության դոկտորի գիտա

21 июля 2020г. в 12:00 состоится заседание диссертационного совета 051 по специальности «Биофизика» на базе Ереванского государственного университета по защите диссертации Ваграма Галустовича Аракелова на соискание ученой степени кандидата наук.