Մոտակա պաշտպանություններ

Նորություններ

22 Նոյ. 2022Նոյեմբերի 24-ին ժամը 12:00 Երևանի պետական համալսարանում գործող 064 Հոգեբանության մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Նաիրա Յուրայի Վահանյանի թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։
15 Նոյ. 2022Նոյեմբերի 23-ին ժամը 11:00 Երևանի պետական համալսարանում գործող 009 Օտար լեզուների մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Վարդիթեր Իվանի Հակոբյանի թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։
31 Հոկ. 2022Նոյեմբերի 3-ին ժամը 12:00 Երևանի պետական համալսարանում գործող 064 Հոգեբանության մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Գագիկ Կառլենի Էմինյանի թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։
25 Հոկ. 2022Հոկտեմբերի 27-ին ժամը 12:00 Երևանի պետական համալսարանում գործող 064 Հոգեբանության մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Արուսյակ Գևորգի Գևորգյանի թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։
25 Հոկ. 2022Հոկտեմբերի 27-ին ժամը 12:00 Երևանի պետական համալսարանում գործող 064 Հոգեբանության մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Լիլիթ Գուրգենի Մելիքյանի թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։
24 Հոկ. 2022Հոկտեմբերի 27-ին ժամը 12:00 Երևանի պետական համալսարանում գործող 020 Մանկավարժության մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Վարդիթեր Ջանիբեկի Մկրտչյանի թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։
24 Հոկ. 2022

Հարգելի գործընկերներ

17 Հոկ. 2022Հոկտեմբերի 26-ին ժամը 11:00 Երևանի պետական համալսարանում գործող 009 Օտար լեզուների մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Անի Սարգսի Հարությունյանի թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։
05 Հոկ. 2022Նոյեմբերի 18-ին ժամը 14:30 Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող 032 Կառավարման և ավտոմատացման մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Անդրանիկ Ժանի Մոմջյանի թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։
04 Հոկ. 2022Հոկտեմբերի 19-ին ժամը 11:00 Երևանի պետական համալսարանում գործող 009 Օտար լեզուների մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Շահանե Յուրիկի Պետրոսյանի թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։
Image Description
183

Տեղեկատվություն գիտական հանդեսների և հրատարակված համարների բովանդակության վերաբերյալ:

Image Description
62

Թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանությունները իրականացվում են ԲՈԿ-ի մասնագիտական խորհուրդների միջոցով:

Image Description
12342

ՀՀ գիտական աստիճանաշհնորհման հետ առնչություն ունեցած մարդիկ:

պաշտպանություն
Կայքի մասին

Կայքում մեկտեղված են Հայաստանի Հանրապետության աստիճանաշնորհման համակարգի հետ առնչվող բոլոր գործընթացները։ Այն փաստացի աստիճանաշնորհման «Մեկ պատուհանն է»։ Իր տեխնիկական հնարավորություններով հարթակն ապահովում է աստիճանաշնորհման գործընթացի լիազոր մարմնի և գիտական հանրույթի միջև հետադարձ ու անընդհատ կապը, ոլորտին վերաբերող տեղեկությունների հարահոս փոխանակումը: