Պաշտպանությունների արխիվ

Դեկ. 17 2021
Կանոնավոր արտահայտություններ՝ բազմաժապավեն վերջավոր ավտոմատների լեզուների համար Երևանի պետական համալսարան Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում ( Ե.13.04 )
Դեկ. 17 2021
Երիկամի փոխպատվաստման վիրաբուժական առանձնահատկությունները և հիվանդների կյանքի որակը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան ՈՒրոլոգիա ( ԺԴ.00.21 )
Դեկ. 17 2021
V-VIII դարերի հայ սրբախոսական գրականության պատմագիտական արժեքը ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն ( Է.00.05 )
Դեկ. 17 2021
Արմեն Մարտիրոսյանի բանաստեղծական աշխարհը Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Նորագույն շրջանի հայ գրականություն ( Ժ.01.02 )
Դեկ. 17 2021
Չար ոգիները հայ ժողովրդական զրույցներում. տեսակների դասակարգումն ըստ գործառույթների ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Բանահյուսություն ( Ժ.01.05 )
Դեկ. 16 2021
Հանրահաշվական կորերի և n-անկախ բազմությունների վերաբերյալ Երևանի պետական համալսարան Հաշվողական մաթեմատիկա ( Ա.01.07 )
Դեկ. 16 2021
Հողալկալիական մետաղների սիլիկատների ցածր ջերմաստիճանային սինթեզ ՀՀ ԳԱԱ Մ.Գ. Մանվելյանի անվան ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ Անօրգանական քիմիա ( Բ.00.01 )
Դեկ. 16 2021
Ներառական կրթության կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ հիմնական դպրոցում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Դեկ. 16 2021
Հասարակագիտական առարկաները՝ որպես ավագ դպրոցականների հայրենասիրական դաստիարակության հիմք Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարան Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Դեկ. 15 2021
Մասնավոր մեղադրանքի գործերով վարույթի առանձնահատկությունները քրեական դատավարությունում Երևանի պետական համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Դեկ. 14 2021
"Խելացի քաղաք" հայեցակարգը և XXI դարի քաղաքային տնտեսության կառավարման ռազմավարության հիմնախնդիրները (Երևան քաղաքի նյութերով) Հայ-Ռուսական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Դեկ. 10 2021
Հետազոտություններ N-տեղակալված ցիկլիկ ամինների տեխնոլոգիապես մոդելավորվող ռեակցիաների բնագավառում ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Օրգանական քիմիա ( Բ.00.03 )
Դեկ. 10 2021
Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործությունները ժամանակի գրաքննադատական մտքի գնահատմամբ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Հայ դասական գրականություն ( Ժ.01.01 )
Դեկ. 09 2021
Դատական նախադեպը նորմատիվ կարգավորիչների համակարգում. պատմատեսական և իրավահամեմատական հետազոտություն ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )
Դեկ. 08 2021
Ցածրամոլեկուլային որոշ միացությունների փոխազդեցությունը թելոմերային G-քվադրուպլեքսային ԴՆԹ-ի հետ Երևանի պետական համալսարան Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )