Պաշտպանությունների արխիվ

Փետ. 05 2020
Վաղ քրիստոնեական դավանաբանական վեճերի կրոնագիտական վերլուծություն (II դարի II կես V դարի I քառորդ)
Կրոնի տեսություն և պատմություն
Թ.00.05
Երևանի պետական համալսարան
Հնվ. 31 2020
Ծնոտոսկրերի դեֆեկտների և արտահայտված ատրոֆիաների իմպլանտացիոն վերականգնման արդյունավետ մեթոդների մշակումը և կիրառումը
Ստոմատոլոգիա
ԺԴ.00.12
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Հնվ. 30 2020
Հայաստանի ֆլորայի խնկածաղիկ սովորականի (Origanum vulgare L.) ֆիտոքիմիական, ապրանքագիտական առանձնահտկությունները և հակաօքսիդանտային, հակամանրէային ակտիվության ուսումնասիրումը
Դեղագիտություն
ԺԵ.00.01
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Հնվ. 22 2020
Կյանքի և մահվան խնդիրը Նար-Դոսի երկերում
Հայ դասական գրականություն
Ժ.01.01
Երևանի պետական համալսարան
Հնվ. 22 2020
Անկանխիկ հաշվարկների արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Հայ-Ռուսական համալսարան
Հնվ. 17 2020
Բնական աղետներից ապահովագրման համակարգի ձևավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Երևանի պետական համալսարան
Հնվ. 15 2020
Յոդ-դեքստին կոմպլեքսի ֆիզիկաքիմիական և ֆարմակոկինետիկական հատկությունների ուսումնասիրությունը և դրա կիրառման հնարավորությունը յոդի դեֆիցիտի ախտորոշման համար
Անօրգանական նյութերի տեխնոլոգիա
Ե.17.01
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Հնվ. 15 2020
Գրիգոր Նարեկացու <<Մատեան ողբերգության>> երկի` Մկրտիչ Խերանյանի և Վազգեն Գևորգյանի թարգմանությունները
Հայ դասական գրականություն
Ժ.01.01
Երևանի պետական համալսարան
Դեկ. 30 2019
Երկչափ կրիտիկական Իզինգի մոդելի դեֆեկտներն ու մնացորդային ցանցային էֆեկտները
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Ա.Ալիխանյանի անվան Ազգային գիտական լաբորատորիա
Դեկ. 27 2019
Գազի գերձայնային հոսանքով շրջհոսվող գլանային թաղանթների տատանումներն ու կայունությունը
Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա
Ա.02.04
ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ
Դեկ. 27 2019
Բիզնես գործընթացների կառավարման կատարելագործումը (տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի առևտրային կազմակերպության օրինակով)
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Երևանի պետական համալսարան
Դեկ. 27 2019
Կոշտ կենցաղային թափոնների մշակման նորարարական կառավարման հիմնախնդիրները (Երևան քաղաքի օրինակով)
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Երևանի պետական համալսարան
Դեկ. 26 2019
ՀՀ տնտեսության տեղեկատվական ենթակառուցվածքների մոդելավորման և զարգացման հիմնախնդիրները
Մաթեմատիկական տնտեսագիտություն
Ը.00.08
Երևանի պետական համալսարան
Դեկ. 26 2019
Սինապտիկ պլաստիկության կարգավորիչների գեների պոլիմորֆիզմները շիզոֆրենիայի ժամանակ
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն
Գ.00.03
ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Դեկ. 26 2019
Սինապտիկ պլաստիկության կարգավորիչների գեների պոլիմորֆիզմները շիզոֆրենիայի ժամանակ
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն
Գ.00.03
ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ