Պաշտպանությունների արխիվ

Դեկ. 26 2019
Սինապտիկ պլաստիկության կարգավորիչների գեների պոլիմորֆիզմները շիզոֆրենիայի ժամանակ
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն
Գ.00.03
ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Դեկ. 25 2019
Պատանի մարզուհի-ձյուդոյիստուհիների նախավարժանքի առանձնահատկությունները
Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Դեկ. 24 2019
Էթանոլային թունավորման պայմաններում առնետների գլխուղեղի բջջային կառույվներում տաուրինի ազդեցության հետազոտություն
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Գ.00.09
ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Դեկ. 23 2019
Nostrification - 593
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ
ԻԳ.00.02
Ջիլինի համալսարան
Դեկ. 23 2019
Թուրքիայի քաղաքականությունը քրիստոնյա փոքրամասնությունների (հայեր, հույներ) նկատմամբ 1920-1960-ական թթ.
Համաշխարհային պատմություն, միջազգային հարաբերություններ
Է.00.02
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ
Դեկ. 20 2019
Կրտսեր դպրոցականների առողջագիտական դաստիարակության հիմնախնդիրը տարրական դպրոցում
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Դեկ. 20 2019
Ձեռնարկատիրության և գործունեության առանձնահատկությունները. դրանց կապն անհատի և կազմակերպության հաջողությունների հետ (Պաղեստինի տարածքների օրինակով)
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Երևանի պետական համալսարան
Դեկ. 20 2019
Գերձայնային էմուլգացմամբ էկոլոգիապես մաքուր քսուքահովացնող հեղուկների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը և դրանց շահագործական հատկությունների գնահատումը
Մեքենաշինական արտադրության տեխնոլոգիաներ և սարքավորումներ
Ե.02.03
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Դեկ. 20 2019
Թեղուտի մոլիբդենային խտանյութերից բարձր ջերմաստիճանային ինքնատարածվող սինթեզի եղանակով ֆերոմոլիբդենի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը
Մետալուրգիա
Ե.16.02
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Դեկ. 19 2019
Քաղաքական մասնակցության հիմնախնդիրները ժողովրդավարական համախմբման փուլում (ՀՀ օրինակով)
Քաղաքական գիտության տեսություն
ԻԳ.00.01
Երևանի պետական համալսարան
Դեկ. 19 2019
Macrovipera lebetina obtusa օձի թույնի դեմ իմունաբանական հակաթույնի ստացումը և արդյունավետության գնահատումը
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Գ.00.09
ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Դեկ. 18 2019
Ամֆետամինով մակածված առնետի երկբևեռ խանգարման մոդելում LBC1 պրոբիոտիկների կոմպլեքսի ազդեցությունը ուղեղի L-արգինինի նյութափոխանակության վրա
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ
Դեկ. 18 2019
Նախադպրոցականի խոսքի լեզվաբանական վերլուծությունը որպես կրթական ծրագրի մշակման հիմք
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Դեկ. 18 2019
Ածխածնային կառուցվածքային պողպատներից պատրաստված մեքենամասերի կրողունակության բարձրացման ուղիների հետազոտումը
Մեքենագիտություն
Ե.02.01
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Դեկ. 14 2019
Պլազմայի գերալֆվենյան տարածումը մագնիսաակտիվ ֆոնային պլազմայում
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Երևանի պետական համալսարան