Պաշտպանությունների արխիվ

Դեկ. 17 2020
Հարկային քաղաքականության բարելավման ուղիները ՀՀ լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտում Հյուսիսային համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Դեկ. 15 2020
P-ադիկ լարերի տեսության որոշ ոչ գծային ինտեգրալ հավասարումներ Երևանի պետական համալսարան Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա ( Ա.01.02 )
Դեկ. 12 2020
Մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Դեկ. 12 2020
Սահմանադրական արդարադատությունը որպես քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների դատական պաշտպանության արդյունավետության բարձրացման միջոց (Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության օրինակով) Հայ-Ռուսական համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Դեկ. 11 2020
Գանձարանային տաղի խորհրդանշանը ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Հայ դասական գրականություն ( Ժ.01.01 )
Դեկ. 10 2020
Գործուն զղջալու դեպքում քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հիմնախնդիրները (իրավահամեմատական վերլուծություն) Հայ-Ռուսական համալսարան Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )
Դեկ. 10 2020
Հիդրիդային ցիկլում տիտանի, ցիրկոնիումի և նեոբիումի ալյումինիդների ձևավորումները և դրանց հիդրիդների սինթեզը ԲԻՍ մեթոդով ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ Ֆիզիկական քիմիա ( Բ.00.04 )
Դեկ. 09 2020
Խղճի և պատասխանատվության մոտիվները Լիլիան Հելլմանի ստեղծագործություններում Երևանի պետական համալսարան Արտասահմանյան գրականություն ( Ժ.01.07 )
Դեկ. 08 2020
Բնական մենաշնորհի պետական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Դեկ. 04 2020
Անձի ինքնակարգավորման մեխանիզմների դերը առողջության պահպանմանն ուղղված վարքում Երևանի պետական համալսարան Հոգեբանության տեսություն և պատմություն ( ԺԹ.00.01 )
Դեկ. 04 2020
Սնանկության կառավարման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (ոչ ֆինանսական հատվածի առևտրային կազմակերպությունների օրինակով) Երևանի պետական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Դեկ. 04 2020
Անձի արժեհամակարգի բաղադրատարրերի առանձնահատկությունները հոգեբանական պատերազմի պայմաններում Երևանի պետական համալսարան Հոգեբանության տեսություն և պատմություն ( ԺԹ.00.01 )
Դեկ. 03 2020
Դեռահաս դպրոցականների ֆիզիկական պատրաստության օպտիմալացումն աթլետիկական վարժությունների կիրառմամբ Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Նոյ. 27 2020
Անիզոտրոպ երկշերտերի և երկշերտ սալերի խառը եզրային խնդիրներ շերտերի միջև լրիվ և ոչ լրիվ կոնտակտի դեպքում ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա ( Ա.02.04 )
Նոյ. 26 2020
Մարզական բարձր արդյունքների ցուցադրման գործոններն ու դրսեվորման առանձնահատկություններն արագաուժային մարզաձևերում Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )