Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Սեպ. 08 2022
Փոխազդող բարձր սպիններով տեսություններ հարթ և Անտի Դե Սիտերի տարածություններում Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Սեպ. 08 2022
Էլեկտրոնային վճարահաշվարկային համակարգերի և կրիպտոարժույթների ֆինանսական կառավարման հիմնախնդիրները Հյուսիսային համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Օգս. 31 2022
Հայկական ԱԷԿ-ում ռիսկ-տեղեկացված ստուգումների երթուղիների կազմման մեթոդի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Միջուկային էներգետիկ կայանքներ ( Ե.14.02 )
Օգս. 24 2022
Հայելային և ֆրենելային համակցված խտարարներով արևին հետևող ֆոտովոլտային սարքի մշակումը և հետազոտումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներով էներգետիկ կայանքներ ( Ե.14.04 )
Հուլ. 27 2022
Սահմանափակ ուռուցիկ մարմինների վերականգնումը տոմոգրաֆիկ եղանակով Երևանի պետական համալսարան Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն ( Ա.01.05 )
Հուլ. 26 2022
Հայաստանի «Սթարթափ էկոհամակարգ»-ի զարգացումը՝ որպես տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների ոլորտում ներդրումների ներգրավման միջոց ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հուլ. 22 2022
Կատիոնային պորֆիրինների հետ ցերուլոպլազմինի և տրանսֆերինի կոմպլեքսների ստացումը ֆոտոդինամիկ թերապիայի համար ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Հուլ. 19 2022
Pseudomonas aeruginosa մանրէների քվորում-սենսինգի համակարգերի պոտենցիալ արգելակիչների որոնումը Երևանի պետական համալսարան Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Հուլ. 19 2022
ՀՀ-ում տարածված դեղաբանական նշանակություն ունեցող որոշ մակրոմիցետների կենսաբանական ակտիվ նյութերի գնահատում Երևանի պետական համալսարան Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
Հուլ. 19 2022
Բուսական ծագման միացությունների հակավիրուսային ակտիվությունը խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի վիրուսի դեմ in Vitro ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն ( Գ.00.03 )
Հուլ. 16 2022
Համաչափ անհամասեռությունների դերը էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածման խնդիրներում ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Հուլ. 15 2022
Թուրք-հունական հարաբերությունները «դաշնակցային կոնֆլիկտների» համապատկերում /1950-1990-ական թթ./ Երևանի պետական համալսարան Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Հուլ. 15 2022
Գևորգ Դևրիկյանի ստեղծագործությունը Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Նորագույն շրջանի հայ գրականություն ( Ժ.01.02 )
Հուլ. 14 2022
Բարձր արտադրողականությամբ հետերոգեն ինտեգրալ սխեմաների նախագծման միջոցների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա ( Ե.27.01 )
Հուլ. 13 2022
Նոր երկչափ անցումային մետաղի քալկոգենիդների հաշվարկային որոնումը և դրանց հատկությունների ուսումնասիրումը կիսահաղորդչային սարքերում կիրառության համար Երևանի պետական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )