Պաշտպանությունների արխիվ

Մայ. 28 1993
Nostrification - 564 Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Կիևի ազգային ավիացիոն համալսարան
Հոկ. 08 1991
Աղվանից աշխարհի պատմություն (հնագույն շրջանից մինչև 8-րդ դարը ներառյալ) Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ
Նոյ. 03 1989
Nostrification - 585 Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում ( Ե.23.03 )
Բռնոյի տեխնիկական համալսարան
Հուն. 13 1977
Nostrification - 365 Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը ( Ե.13.01 )
Սանկտ Պետերբուրգի պետական էլեկտրատեխնիկական համալսարան