Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Մանկավարժության Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
065
Արտասահմանյան գրականության Երևանի պետական համալսարան
Արտասահմանյան գրականություն
Ժ.01.07
066
Հոգեբանության Երևանի պետական համալսարան
Հոգեբանության տեսություն և պատմություն
ԺԹ.00.01
067
Պատմագիտության Երևանի պետական համալսարան
Կրոնի տեսություն և պատմություն
Թ.00.05
068