Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտ

Թույլատրելի թվանիշներ:
ԺԴ.00.03