Դոկտորի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 11Ա-վ2 հրամանը