Անհատականացման միջոցների քաղաքացիաիրավական պաշտպանությունն անբարեխիղճ մրցակցությունից

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մասնավոր իրավունք
ԺԲ.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2021
Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա.Մ.Հայկյանցի կարծիքը
Ա.Մ.Հայկյանց (377.7 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (619.83 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Տ.Ֆարմանյանի կարծիքը
Ս.Տ.Ֆարմանյան (313.03 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ավագյան Ն. (459.77 KB)