Գերմաներեն բնագրերի ընթերցանության բովանդակության ստուգման ռազմավարությունը ոչ լեզվական ֆակուլտետում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Գ.Վ.Սավոյանի կարծիքը
Գ.Վ.Սավոյան (824.29 KB)
Ընդդիմախոս Ի.Կ.Կարապետյանի կարծիքը
Ի.Կ.Կարապետյան (864.71 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (987.61 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Պետրոսյան (385.05 KB)