Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման մեթոդներ

Թվանիշ
ԻԴ.01.08
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական, Երկրաբանական, Ֆիզիկամաթեմատիկական
Քննական ծրագիր