Խաչատրյան Ավետիս Էդվարդի, Ճարտարապետությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-