Ամսագրեր

Անվանում Կազմակերպություն
Գավառի պետական համալսարան
Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա
Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ