Архив защит

Дата (YYYY-MM)
Sep 23 2022
Структурные особенности и физико-химические свойства диэлектрических стеклообразных покрытий на основе LiPO3-NaF-R2O3 (R-AL, B, Fe) систем Институт общей и неорганической химии имени М.Г. Манвеляна НАН РА Неорганическая химия ( Բ.00.01 )
Dec 16 2021
Низкотемпературный синтез силикатов щелочноземельных металлов Институт общей и неорганической химии имени М.Г. Манвеляна НАН РА Неорганическая химия ( Բ.00.01 )
Oct 28 2021
Сорбенты на основе природных материалов и их использование для удаления тяжелых металлов из воды Институт химической физики имени А.Б. Налбандяна Неорганическая химия ( Բ.00.01 )
Dec 24 2020
Магний-карботермическое восстановление кислородных соединений ряда металлов в режиме горения и синтез W-Me (Cu, Ni, Ag) сплавов Ереванский государственный университет Неорганическая химия ( Բ.00.01 )
Июн. 13 2016
Սերպենտիններից ստացված ամորֆ սիլիկահողի կառուցվածքային առանձնահատկությունների ազդեցությունը β-վոլաստոնիտի սինթեզի պայմանների և ելքի վրա ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ Անօրգանական քիմիա ( Բ.00.01 )
Sep 10 2015
Cu(II), ZN(II), Fe(III), Mn(III)-ի տեղակալված սալիցիլատային կենսակտիվ խելատների հակապերօքսիլ ռադիկալային և հակաօքսիդիչ հատկությունները մոդելային լիպիդային միջավայրերում ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ Անօրգանական քիմիա ( Բ.00.01 )
Июл. 16 2015
Միկրոալիքային ճառագայթման ազդեցությունը քրոմային հանքանյութերի նմուշապատրաստման վրա ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ Անօրգանական քիմիա ( Բ.00.01 )
Апр 18 2013
Մոլիբդենի թթվածնային միացությունների վերականգնումը համակցված վերականգնիչներով և մոլիբդենի ու նրա կարբիդի ստացումն այրման ռեժիմում ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ Անօրգանական քիմիա ( Բ.00.01 )
Июл. 09 2010
VIB խմբի տարրերի կոմպլեքսագոյացման ուսումնասիրությունը որոշ օքսիթթուների հետ ջրային միջավայրում ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ Անօրգանական քիմիա ( Բ.00.01 )
Sep 11 2008
Սերպենտինացված ուլտրահիմնային ապարների ջերմաթթվային մշակումը և սերպենտինների կառուցվածքային առանձնահատկությունների բացահայտումը ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ Անօրգանական քիմիա ( Բ.00.01 )
Июн. 04 2008
Պղնձի, նիկելի ու կոբալտի թթվածնավոր միացությունների վերականգնումն այրման ռեժիմում և փոշենման ու ձուլածո մետաղների ստացումը ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ Անօրգանական քիմիա ( Բ.00.01 )
May 26 2008
Ցածրջերմաստիճանային քիմիական տեղափոխության ռեակցիաները H2O2-ի, H2O2-ի և HCl-ի միջոցով ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ Անօրգանական քիմիա ( Բ.00.01 )
Oct 20 1999
Հիմնահալոգենիդ պարունակող ցինկալյումինաբորտային համակարգերում ապակեկերպ նյութերի ստացումը, կառուցվածքային առանձնահատկությունները և ֆիզիկաքիմիական հատկությունները ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ Անօրգանական քիմիա ( Բ.00.01 )
Июл. 24 1998
ԻՅուՊԱԿ-ի անվանակարգային կանոններն ու հայկական քիմիական անվանակարգության առանձնահատկությունները Երևանի պետական համալսարան Անօրգանական քիմիա ( Բ.00.01 )
Dec 12 1997
Տեղական դիատոմիկների կրային ակտիվացման ֆիզիկաքիմիական առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը և նրանցից ադսորբող ու ֆիլտրող փոշիների ստացումը Երևանի պետական համալսարան Անօրգանական քիմիա ( Բ.00.01 )