Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական ներուժի օգտագործման հնարավորությունները միջազգային հաղորդակցության միջանցքների ձևավորման համատեքստում

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Доктор наук
Специальность
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ
ԻԳ.00.02
Тема утверждена
Дата защиты
Завершено

2019

Подтверждено
Կրկնական քննարկում
Վերադարձ խորհուրդ