Провинция Сотк в средневековье согласно историко-археологическим данным

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Археология
Է.00.03
Дата защиты
Завершено

2023

Подтверждено
Ընդդիմախոս Ա.Հ. Հակոբյանի կարծիքը
Ա.Հ. Հակոբյան (929.63 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (774.4 KB)
Ընդդիմախոս Դ.Հ. Միրիջանյանի կարծիքը
Դ.Հ. Միրիջանյան (774.4 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Լ. Գրիգորյան (138.88 KB)