Структурный синтез, моделирование и оптимальное проектирование гибридных манипуляционных систем с макро- и микроступенями

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Машиноведение
Ե.02.01
Ведущая организация
Дата защиты
Завершено

2023

Подтверждено
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ (405.98 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Ջիլավյանի կարծիքը
Ս.Ջիլավյան (209.51 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Ստակյանի կարծիքը
Մ.Ստակյան (262.05 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Գալոյան (772 KB)