Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուլ. 13 2022
Հիշող սարքերի ընթերցման ուժեղարարների սպառման հզորության նվազեցման միջոցների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա ( Ե.27.01 )
Հուլ. 13 2022
Ինտեգրալ սխեմաների խոտանի նվազեցմանն ուղղված նախագծման միջոցների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա ( Ե.27.01 )
Հուլ. 12 2022
Հարկային բեռի կառավարման և տնտեսական աճի փոխկապվածության կառուցակարգերը Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հուլ. 12 2022
ՀՀ ներդրումային շուկայի զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հուլ. 12 2022
Ոչ ստանդարտ աշխատանքային պայմաններում գործող ինտեգրալ սխեմաների նախագծման միջոցների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա ( Ե.27.01 )
Հուլ. 12 2022
Ինտեգրալ սխեմաներում հաջորդական տեղեկույթի ընդունման արագագործության բարձրացման միջոցների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա ( Ե.27.01 )
Հուլ. 11 2022
Ուսուցչի մասնագիտական ռեֆլեքսիվ հմտությունների զարգացման ուղիները շարունակական կրթության համատեքստում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Հուլ. 08 2022
Բարձր արագագործությամբ թվային ինտեգրալ սխեմաների նախագծերի ստուգման միջոցների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա ( Ե.27.01 )
Հուլ. 08 2022
Թվային բջիջների բնութագրերի բարելավմամբ ինտեգրալ սխեմաների արդյունավետ նախագծման միջոցների մշակումը Երևանի պետական համալսարան Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա ( Ե.27.01 )
Հուլ. 08 2022
Տնտեսության տարածքային անհամաչափ զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հուլ. 08 2022
Ինստիտուտների ազդեցությունը նորարարական ձեռնարկատիրության վրա /ՀՀ օրինակով/ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հուլ. 08 2022
Հայ բնակչության նկատմամբ Խորհրդային Ադրբեջանի զանգվածային ոճրագործությունների քաղաքականությունը 1988-1990թթ. Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ հիմնադրամ Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Հուլ. 07 2022
Պոստմոդեռնիստական քրոնոտոպը Դոն Դելիլոյի ստեղծագործության մեջ Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Արտասահմանյան գրականություն ( Ժ.01.07 )
Հուլ. 07 2022
Բնակչության ֆինանսական վարքագծի և ներդրումային որոշումների կայացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հուլ. 07 2022
Հեղինակային հայեցակարգը և սուրբգրային կանոնը հայ միջնադարյան քնարերգության մեջ Երևանի պետական համալսարան Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն ( Ժ.01.01 )