Պաշտպանությունների արխիվ

Դեկ. 12 2019
Կենսաինֆորմատիկական մոտեցումների մշակում մարդու քրոնիկ հիվանդությունների զարգացման մոլեկուլային մեխանիզմների ուսումնասիրության համար
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն
Գ.00.03
ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Դեկ. 12 2019
Էրգոթերապևտիկ միջամտության մոդելավորումը ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցում
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Դեկ. 06 2019
Աստիճանային շարքերի և վերջավոր տարրերի մեթոդների կիրառումը միկրոպոլյար առաձգական բարակ հեծանների և սալերի կիրառական մոդելներում
Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա
Ա.02.04
ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ
Դեկ. 06 2019
ՀՀ գյուղատնտեսության ռիսկերի մեղմման պետական քաղաքականության հիմնական ուղղությունները
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Դեկ. 06 2019
Խաղողագործության զարգացման հիմնախնդիրների լուծման ուղիները (ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Բադեն-Վյուրտենբերգի հողի նյութերով)
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Նոյ. 30 2019
Կաշառակերության դեմ պայքարում խրախուսման նորմերի քրեաիրավական նշանակությունը (համեմատական իրավական վերլուծություն)
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԺԲ.00.05
Հայ-Ռուսական համալսարան
Նոյ. 28 2019
Իրացվելիության վերլուծության և դրա ներքին վերահսկողության կատարելագործման ուղիները կազմակերպություններում (ՀՀ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության օրինակով)
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Նոյ. 28 2019
Լոգոպեդական աշխատանքների առանձնահատկությունները վաղ մանկական աուտիզմով երեխաների հաղորդակցման գործընթացում
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Նոյ. 28 2019
Ուղեղի արյան շրջանառության փորձարարական խանգարումների և դրանցով պայմանավորված վարքի փոփոխությունների համուղղումը մեսեդինով
Դեղաբանություն
ԺԴ.00.14
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Նոյ. 28 2019
Արիլամինոպրոպիոնաթթվի ածանցյալները` որպես ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղերի ստեղծման հեռանկարային աղբյուր
Դեղաբանություն
ԺԴ.00.14
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Նոյ. 23 2019
Ռենտգենյան ճառագայթնփրի դինամիկ դիֆրակցիան թույլ դեֆորմացված KDP և ADP բյուրեղներում
Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա
Ա.04.07
Երևանի պետական համալսարան
Նոյ. 22 2019
Թուրքիայի հանրապետության և Սիրիայի արաբական հանրապետության փոխհարաբերությունները տարածաշրջանային հիմնախնդիրների համատեքստում 1991-2010թթ.
Համաշխարհային պատմություն, միջազգային հարաբերություններ
Է.00.02
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ
Նոյ. 22 2019
Ինտերնետ-տեպնոլոգիաների կիրառմամբ սպասարկման ոլորտի ռոբոտատեխնիկական համակարգի մշակումը
Ավտոմատացման համակարգեր
Ե.13.02
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Նոյ. 22 2019
Զորայր Խալափյանի վեպերը
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն. Գրականության տեսություն
Ժ.01.02
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Նոյ. 19 2019
Սիրիահայերի սոցիալ-մշակութային ադապտացիայի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
Ազգագրություն (ազգաբանություն)
Է.00.04
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ