Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Նոյ. 18 2022
Հայաստանի և Անգլիայի բարձրագույն կրթության համակարգերի կառավարման համեմատական վերլուծություն Երևանի պետական համալսարան Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Նոյ. 18 2022
Բուժման գործընթացին աջակցող հեռահաղորդակցական համակարգի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր, ցանցեր, դրանց տարրերը և սարքավորումները ( Ե.13.03 )
Նոյ. 17 2022
Երիտասարդ ենթակարմիր աստղակույտերի որոնում և ուսումնասիրություն ՀՀ ԳԱԱ Վ. Հ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարան Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն ( Ա.03.02 )
Մասնակցային ժողովրդավարության զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ապահովման գործընթացում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Նոյ. 11 2022
ՀՀ բուհերում ռիսկերի կառավարման համակարգի ձևավորման և ներդրման հիմնախնդիրները Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Նոյ. 10 2022
Աշխատանքի տարածաշրջանային բաժանման հիմնախնդիրները Եվրասիական տնտեսական միության համագործակցության շրջանակներում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Միջազգային տնտեսագիտություն ( Ը.00.06 )
Նոյ. 03 2022
Ֆինանսական վերահսկողության իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Նոյ. 03 2022
Հայաստանի Հանրապետության միգրացիոն քաղաքականությունը. Սահմանադրաիրավական կարգավորման տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Նոյ. 03 2022
Հասարակագիտական առարկաները՝ որպես ավագ դպրոցականների հայրենասիրական դաստիարակության հիմք Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարան Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Հոկ. 31 2022
Հայերենի հոլովական իմաստների համարժեքները իսպաներենում Երևանի պետական համալսարան Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Հոկ. 27 2022
Անհատական մոտեցման սկզբունքի իրականացման դժվարություններն ու դրանց հաղթահարման ուղիները տարրական դպրոցում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Հոկ. 27 2022
Իրավապահ մարմիններում մարդկային ռեսուրսների կոնստրուկտիվ կառավարման յուրահատկությունը (ՀՀ ոստիկանության օրինակով) Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Հոկ. 27 2022
Օտար լեզվի ուսումնառության սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիրները Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Հոկ. 26 2022
Կենդանուններով փոխաբերությունների լեզվաճանաչողական առանձնահատկությունները անգլաամերիկյան մամուլում (հայերենի զուգադրությամբ) Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Հոկ. 26 2022
Նոսր և Կարլեսոնի տիպի օպերատորների գնահատականներ ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )