Եռակալված գլանաձև մեքենամասերի պլաստիկ դեֆորմացմամբ ձևավորման գործընթացների հետազոտումը և կատարելագործումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մեքենագիտություն
Ե.02.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2023

Ընդդիմախոս Մ.Արզումանյանի կարծիքը
Մ.Արզումանյան (104.86 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Կարապետյանի կարծիքը
Կ.Կարապետյան (188.8 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (153.65 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ.Մարգարյան (953.34 KB)