Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Դեկ. 07 2016
Ի. Բունինի «Մթին ծառուղիներ» պատմվածաշարի պոետիկան Երևանի պետական համալսարան Ռուս գրականություն ( Ժ.01.03 )
Դեկ. 19 2014
Մարիետա Շահինյանի վիպագրությունը ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Ռուս գրականություն ( Ժ.01.03 )
Դեկ. 05 2014
Մ. Վոլոշինի քննադատական արձակը ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Ռուս գրականություն ( Ժ.01.03 )
Նոյ. 28 2014
Ն. Ն. Բերբերովայի ստեղծագործությունների գեղարվեստական ինքնատիպությունը ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Ռուս գրականություն ( Ժ.01.03 )
Նոյ. 28 2014
Մ.Յու. Լերմոնտովը հայ գրականության մեջ (թարգմանություններ, ավանդույթներ, քննադատություն) ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Ռուս գրականություն ( Ժ.01.03 )
Մարտ 28 2014
Ն.Գ. Չերնիշևսկու անձն ու ստեղծագործությունը հայերի ընկալմամբ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Ռուս գրականություն ( Ժ.01.03 )
Մարտ 07 2014
Վ.Վ.Նաբոկովի փոքր արձակի պրոբլեմատիկան և պոետիկան ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Ռուս գրականություն ( Ժ.01.03 )
Նոյ. 29 2013
Կոնստանտին Բալմոնտի ստեղծագործությունը ռուս-հայկական մշակութային եկրխոսության համատեքստում ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Ռուս գրականություն ( Ժ.01.03 )
Նոյ. 08 2013
Մ.Յու. Լերմոնտովի պոեմների հայերեն թարգմանությունները ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Ռուս գրականություն ( Ժ.01.03 )
Հոկ. 25 2013
Միջժանրային մտածելակերպը Ա.Պ. Չեխովի գեղարվեստական աշխարհում ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Ռուս գրականություն ( Ժ.01.03 )
Նոյ. 09 2012
Ա.Ա. Բլոկի քնարական շարքերի պոետիկան ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Ռուս գրականություն ( Ժ.01.03 )
Հոկ. 07 2011
Ֆ.Ի. Տյուտչևի հրապարակախոսության պատմաիմաստասիրական պրոբլեմատիկան ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Ռուս գրականություն ( Ժ.01.03 )
Դեկ. 24 2010
Ֆրանսիական պոեզիան Վ.Բրյուսովի գնահատմամբ և թարգմանություններում ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Ռուս գրականություն ( Ժ.01.03 )
Հուն. 11 2010
Լ.Տոլստոյի կովկասյան վիպակները և դրանց հայերն թարգմանությունները ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Ռուս գրականություն ( Ժ.01.03 )
Մայ. 07 2010
Կ.Դ. Բալմոնտը` իսպանական գրականության հետազոտող և թաևգմանիչ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Ռուս գրականություն ( Ժ.01.03 )