Պաշտպանությունների արխիվ

Հուն. 28 2019
Միզապարկի արմատական հեռացումից հետո օգտագործվող մեզի դերիվացիաների կլինիկական ելքերի և կյանքի որակի համեմատական վերլուծություն ՈՒրոլոգիա ( ԺԴ.00.21 )
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Հուլ. 03 2018
Nostrification - 527 ՈՒրոլոգիա ( ԺԴ.00.21 )
Ֆրանսիայի Թուլուզ III Պոլ Սաբատիե համալսարան
Մրտ. 30 2018
Շագանակագեղձի բաորակ գերաճի և աճուկային ճողվածքի միաժամանակյա և առանձնակի վիրահատությունների համեմատական գնահատականը ՈՒրոլոգիա ( ԺԴ.00.21 )
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Դեկ. 26 2017
Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայի էնդովիրաբուժական բուժման մեթոդների համեմատական վերլուծությունն ու գբնահատումը ՈՒրոլոգիա ( ԺԴ.00.21 )
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Նոյ. 03 2017
Միզածորանների պրոկսիմալ հատվածի խոշոր չափսերի քարերի բուժման տարբեր նվազագույն ինվազիվ մեթոդների արդյունավետության, անվտանգության և տնտեսական մատչելիության համեմատական գնահատականը ՈՒրոլոգիա ( ԺԴ.00.21 )
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Հուլ. 06 2017
Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով հիվանդների դետրուզորի ֆունկցիոնալ և մորֆոլոգիական փոփոխությունների դերը վիրաբուժական բուժման և կյանքի որոկի բարելավման նպատակով ՈՒրոլոգիա ( ԺԴ.00.21 )
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Ապր. 12 2013
Միջմիզուկային մասնահատումը շագանակագեղձի տարածված քազցկեղով հիվանդների մոտ ՈՒրոլոգիա ( ԺԴ.00.21 )
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Հուն. 10 2011
Արյան մակարդելիության ուսումնասիրությունը շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայի ներմիզուկային մասնահատումից հետո ՈՒրոլոգիա ( ԺԴ.00.21 )
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Դեկ. 17 2010
Մարջանաձև միզաքարային հիվանդության, տարբեր վիրաբուժական մեթոդների անվտանգության և էֆեկտիվության համեմատական կլինիկական բնութագիր ՈՒրոլոգիա ( ԺԴ.00.21 )
Առողջապահության ազգային ինստիտուտ
Դեկ. 10 2010
Միզաքարային հիվանդության բարդացած ձևերի վիրահատական բուժման օպտիմիզացման հայեցակարգը զուգակցվող շաքարային դիաբետի ժամանակ ՈՒրոլոգիա ( ԺԴ.00.21 )
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Հուն. 11 2010
Հեռահար հարվածաալիքային քարափշրումը և ուրեթերոսկոպիկ կոնտակտային քարափշրումը միզաքարային հիվանդությամբ` միզածորանի քարերով հիվանդների բուժման դեպքում ՈՒրոլոգիա ( ԺԴ.00.21 )
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Հոկ. 02 2009
Nostrification - 319 ՈՒրոլոգիա ( ԺԴ.00.21 )
Սարատովի պետական բժշկական համալսարան
Փետ. 27 2009
Վարիկոցելեի բուժման մեթոդների օպտիմալացում ՈՒրոլոգիա ( ԺԴ.00.21 )
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Սեպ. 12 2008
Ֆիբրոբլաստների աճի գործոնները և շագանակագեղձի բարորակ գերաճով պայմանավորված ստորին միզուղիների ախտանշանների պրոգրեսիան ՈՒրոլոգիա ( ԺԴ.00.21 )
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Հոկ. 19 2007
Լիմֆադենէկտոմիայի դերը միզապարկի քաղցկեղի բուժման մեջ ՈՒրոլոգիա ( ԺԴ.00.21 )
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան