Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Հոգեբանության Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հոգեբանության տեսություն և պատմություն
ԺԹ.00.01
064