Նորություններ

22 Հոկ. 2020Հոկտեմբերի 30-ին ժամը 14:00 Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող 046 Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Մերուժան Կարապետի Մարտիրոսյանի թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։
15 Հոկ. 2020

Հոկտեմբերի 19-ին ժամը 13:30 և 15:00 Երևանի պետական համալսարանում գործող 015 մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենան

09 Հոկ. 2020Հոկտեմբերի 15-ին ժամը 14:30 Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտում գործող 065 Մանկավարժության մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Ասյա Արթուրի Սիմոնյանի թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։
08 Հոկ. 2020Հոկտեմբերի 8-ին ժամը 16:30 Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող 063 Իրավագիտության մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Էմիլիա Աշոտի Աբրահամյանի թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։
01 Հոկ. 2020Հոկտեմբերի 9-ին ժամը 14:00 ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում գործող 042 Կենսաքիմիայի մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Վարդուհի Հարությունի Քնարյանի կենսաբանական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը։
01 Հոկ. 2020Հոկտեմբերի 6-ին ժամը 14:00 Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող 008 Տնտեսագիտության մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Անի Համլետի Գալստյանի  թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։
24 Սեպ. 2020Սեպտեմբերի 25-ին ժամը 14:00 Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող 046 Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Կամո Օլեգի Պետրոսյանի թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։
22 Սեպ. 2020Սեպտեմբերի 24-ին ժամը 14:00 Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գործող 020 Մանկավարժության մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Մարիաննա Գիգոլի Ամիրաղյանի «Նախադպրոցականի խոսքի լեզվաբանական վերլուծությունը որպես կրթական ծրագրի մշակման հիմք» թեմայով ատենախոսության…
22 Սեպ. 2020Սեպտեմբերի 24-ին ժամը 12:00 Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գործող 020 Մանկավարժության մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Սարգիս Վանյայի Փահլևանյանի թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։
22 Սեպ. 2020Սեպտեմբերի 24-ին ժամը 14:00 և 15:30 Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում գործող 026 Տեսական բժշկության մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենան Լիլիթ Ֆերդինանդի Ղազարյանի և Մկրտիչ Կարապետի Շաքարյանի թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանությունները։
Image Description
174

Տեղեկատվություն գիտական հանդեսների և հրատարակված համարների բովանդակության վերաբերյալ:

Image Description
59

Թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանությունները իրականացվում են ԲՈԿ-ի մասնագիտական խորհուրդների միջոցով:

Image Description
11787

ՀՀ գիտական աստիճանաշհնորհման հետ առնչություն ունեցած մարդիկ:

պաշտպանություն
Կայքի մասին

Կայքում մեկտեղված են Հայաստանի Հանրապետության աստիճանաշնորհման համակարգի հետ առնչվող բոլոր գործընթացները։ Այն փաստացի աստիճանաշնորհման «Մեկ պատուհանն է»։ Իր տեխնիկական հնարավորություններով հարթակն ապահովում է աստիճանաշնորհման գործընթացի լիազոր մարմնի և գիտական հանրույթի միջև հետադարձ ու անընդհատ կապը, ոլորտին վերաբերող տեղեկությունների հարահոս փոխանակումը: